Odslaním formuláru:


Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti ranvejcf s.r.o. Sídlo: Savignonská 13, 831 52 Bratislava, IČO: 54736251. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.